BİLİMSEL GELİŞMELER: YENİLİKÇİ ARAŞTIRMALARDAN PRATİK UYGULAMALARA

Sizlere sunulan bu eser, çeşitli disiplinlerdeki uzmanlık alanlarında gerçekleştirilmiş önemli araştırmaların derlemesini içermektedir. Kitabımız, farklı bilimsel bakış açılarını bir araya getirerek, her biri kendi alanında öncü olan bilim insanlarının katkılarıyla şekillenmiştir. Her bir bölüm, kendi başlığı altında özenle seçilmiş konuları ele almakta ve katkıda bulunan yazarların titiz çalışmalarını yansıtmaktadır.