BİR REKABET STRATEJİSİ OLARAK FARKLILAŞMA: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KUŞADASI ÖRNEĞİ)

Konaklama işletmeleri arasında yaşanan bu yoğun rekabet ortamı, araştırmacıların dikkatini çekmiş ve farklı yönlerden ele alınarak incelenmesine neden olmuştur. Yapılan araştırmalarda ağırlıklı olarak işletmelerin rekabet üstünlükleri ve rekabet güçleri ele alınmıştır. Bununla birlikte işletmelerin personel, müşteri ilişkileri yönetimi, üretim maliyetleri, örgüt kültürleri, hizmet kalitesi, markalaşma, gıda güvenliği, sosyal sorumluluk, müşteri memnuniyeti vb alanlarda da çalışmalar yapılmıştır.