SİYASET, YÖNETİM VE TOPLUM ÇALIŞMALARI

“Siyaset, Yönetim ve Toplum Çalışmaları” adı ile bilim dünyasına kazandırmış olduğumuz bu eser, alanında önemli yer tutabilecek çalışmalardan oluşmaktadır. Sosyoloji, siyaset bilimi, siyasal tarih, uluslararası ilişkiler gibi toplumbilimsel alanların araştırma makalelerini içeren eser, alandaki önemli boşluğu doldurmak amaçlı hazırlanmıştır.

SİYASET, YÖNETİM VE TOPLUM ÇALIŞMALARI

  • EDİTÖR:
  • PROF. DR. MUSTAFA TALAS
  • Y AZARLAR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ CEM ÖZKURT
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR VURAL UYGUN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞERİFE PEKKÜÇÜKŞEN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER YILDIRIM
  • ÖĞR. GÖR. HABİBE KULLE
  • ÖĞR. GÖR. TEVFİK KARAŞAHİN
  • ARŞ. GÖR. UMUT TURGUT YILDIRIM