BİRİMDEN BÜTÜNE İNTERDİSİPLİNER TASARIM YAKLAŞIMLARI

Planlama ve Tasarım konularını farklı ölçek ve bakış açılarıyla ele almak üzere Endüstriyel Tasarım, İçmimarlık, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama olmak üzere farklı disiplinler ve meslek grupları ortaya çıkmıştır. Her bir disiplinin planlama/tasarım sürecine olan yaklaşımı farklılık göstermektedir. Amacın, ölçeğin ve sürecin değişmesinin yanı sıra; kavramlar, alan tanımı/algılaması/anlayışı da değişiklik göstermektedir. Ancak, hangi ölçekte çalışılırsa çalışılsın üst ya da alt ölçekler birbiriyle ilişkili olmak durumundadır. “Birimden Bütüne İnterdisipliner Tasarım Yaklaşımları” isimli bu kitapta da, ürün tasarımından, kentsel mekân tasarımına kadar geniş bir yelpazeye sahip tasarım fikirleri yer almakla beraber her bir disiplin birim-bütün anlayışını kendi meslek sınırları içinde de değerlendirerek ele almıştır. Bölüm yazarları, Türkiye’de yer alan farklı üniversitelerin endüstriyel tasarım, içmimarlık, mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinde görev yapan değerli akademisyen ve paydaşlardan oluşmaktadır.