DIŞ TİCARET TEORİLERİNİN EVRİMİ

Bu araştırma, 1700’lü yıllarda Adam Smith’le başlayan ve günümüzde Melitz’in 2003 yılındaki modeliyle devam eden dış ticaret teorilerinin evrimini incelemeyi amaçlamaktadır. Kitabın geleneksel, yeni ve yeni-yeni dış ticaret teorilerini bütüncül çerçevede açıklayarak literatüre katkıda bulunacağı öngörülmektedir.