GELENEKSEL ve ÇAĞDAŞ MİMARİ YAPILAR ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Mimari yapılar adeta bir canlı organizma gibi kendini sürekli teknolojik, çevresel, toplumsal, kültürel gelişmelerin gereklerine uygun olarak yenilemektedirler. Tarihten günümüze mimari yapılar çağın gelişimine göre değişim ve gelişim göstererek insanların ihtiyaçları doğrultusunda tasarım, malzeme ve yapım tekniği açısından sürekli olarak yenilenmek- tedirler. Mimari yapılarda iç ortam, yapı kabuğu ve dış çevre olmak üzere üç ana unsurun detayları çağın gereklerine uygun olarak sürekli iyileştirilmektedir. Mimari yapılar; malzeme, yapı bileşeni, yapı elemanı, yapı, kent, bölge ölçeklerinde ele alınarak geleneksel mimari örneklerden esinlenerek gelişmiş teknolojilerin kullanılması ile çağdaş mimariye taşınmaktadır. Dijital çağda insan ihtiyaçlarının değişmesi ile mimari yapılarda gerçekleşen değişim ve dönüşüm, sürdürülebilir akıllı yüksek mimari yapılara olan yönelimi arttırmıştır.

 

GELENEKSEL ve ÇAĞDAŞ MİMARİ YAPILAR ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. MURAT DAL
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. AYÇA TOKUÇ
 • DOÇ. DR. MURAT DAL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİDE CANDAN ZÜLFİKAR
 • DR. MEHMET SERKAN YATAĞAN
 • ARŞ. GÖR. MURAT ŞAHİN
 • ARŞ. GÖR. NAİDE SEVİM KOŞAN
 • ARŞ. GÖR. TUBA NUR OLĞUN
 • BİYOLOG AYŞE DOLAR
 • MİMAR SEVDE NUR SERTKAYA
 • ISBN: 978-625-7897-47-1