BİTKİLERDE STRES DİRENCİNİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ

İklim değişikliği ve küresel ısınma dünya çapında tarım faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemekte ve hızla artan dünya nüfusunun gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Artan sıcaklıklar, yükselen atmosferik CO2 seviyeleri ve değişen yağış rejimleri tarım üretimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Farklı biyotik ve abiyotik stres faktörlerine sürekli olarak maruz kalan bitkilerin büyüme ve gelişmesi ciddi oranlarda gerilemektedir. Gelecekteki gıda ve enerji taleplerini karşılamak amacıyla strese daha dayanıklı ve iklim açısından daha esnek mahsullerin sürdürülebilir verim artışlarını elde etmek için çeşitli yaklaşımların geliştirilmesi ve kullanılması konularında büyük çabalar sarf edilmektedir. Bitkilerin stres tepkileriyle ilişkili mekanizmaların aydınlatılması; stres faktörlerine dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi ve bunların bitki yetiştiriciliği programlarına entegrasyonu için oldukça önemlidir. Stres faktörlerinin küresel çapta sebep olduğu milyarlarca dolarlık kayıplar, bitkilerin toleranslı hale gelebilmesi adına yapılacak faaliyetlerin önemini artırmaktadır.