SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR-2

Sosyal bilimler, insanlığın karşılaştığı karmaşık sorunları ve toplumsal değişimi anlamamıza yardımcı olur. Bu kitap, bu disiplinlerin çeşitli yönlerini ele alarak, okuyuculara geniş bir bakış sunmaktadır. Sosyoloji, iletişim, tarih, psikoloji, ekonomi, antropoloji, politika bilimi ve daha birçok alan, bu kitapta incelenen disiplinler arasındadır.