BİYOSENSÖRLER VE SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLI BAKTERİYEL PATOJENLERİN TESPİTİNDEKİ ETKİNLİĞİ

Gıda güvenliği tüm dünyayı etkileyen temel bir halk sağlığı sorunudur. Sağlanamadığı durumlarda yaygın kitleleri etkileyen gıda kaynaklı hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkların büyük bir kısmı herhangi bir proses aşamasında uyulmayan gıda güvenliği kuralları sebebiyle kontamine olan mikroorganizmalar kaynaklıdır. Mikrobiyal gıda kaynaklı hastalıkların sebeplerinden biri olan patojen bakteriler de birçok hastalığa sebep olmaktadır. Yüksek besin değeri sebebiyle beslenmede önemli bir yeri olan su ürünleri mevcut ve sonradan bulaşan patojenler açısından oldukça riske sahiptir. Su ürünlerinin avlandığı ya da yetiştirildiği suların florasından gelen patojenlere ilaveten işleme sırasında da farklı kaynaklardan kontaminasyonlar oluşmaktadır. Bu sebeple ortaya çıkabilecek su ürünleri kaynaklı hastalıkların bertarafı için patojen bakteri tespitinin hızlı ve hassas bir doğrulukla yapılması oldukça önemlidir.