BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG İŞLETMELERİNİN TOPSİS YÖNTEMİYLE PERFORMANS ANALİZİ

İşletmelerde kurumsallık anlayışıyla birlikte işletme yönetimi açısından finansman, hiç olmadığı kadar önem arz etmekte ve tüm finansman kaynakları ile ilgili bilgi edinme gereksinimi doğurmaktadır. Finansman aracı olmaları sebebiyle özellikle işletme yöneticilerinin yakından takip ve tercih ettiği sektörlerin başında gelen finansal kiralama ve faktoring firmalarına yönelik yapılan bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören 2010-2019 dönemlerinde finansal tablolarına kesintisiz olarak ulaşılabilen finansal kiralama ve faktoring sektöründeki sekiz firmanın finansal tabloları kullanılarak finansal performansları çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir.