ÇAĞDAŞ SANATTA GİYSİ FORMU ÜZERİNDEN İFADELER BEDENSİZ GİYSİLER

1960 sonrasında çağdaş sanat eserlerinde giysi ve giysi formu, disiplinler arasındaki sınırların yok olması ile bir ifade aracına dönüşmüştür. Bedenden soyutlanarak ortaya koyulan giysi formları, geleneksel rolünden ayrılan giysinin, kavramsal boyutunun ortaya çıkışını temsil etmektedir. Çağdaş sanat disiplinlerinde giysi, form, kavram ve hazır nesne olarak yeni bir biçimde algılanmakta, bu kapsamda ortaya koyulan eserler beden, kimlik, benlik gibi çeşitli kavramları sorgulamaktadır. Postmodern dönemde üretilen kavramsal pek çok yapıt sanat tarihi ve felsefi düşünce sistemlerinden beslenmektedir. Bu sebepten Postmodern düşünce sistemlerinin anlaşılmasıkonunun kuramsal temelde daha okunaklı olmasına olanak vermektedir.