TURİZME KAYNAK OLUŞTURAN DEĞERLER: TRB1 BÖLGESİ

Doğal, beşeri ve kültürel unsurlar bir bölgenin turizmine kaynak oluşturan önemli çekicilikler olarak kabul edilmektedir. Turizm de bir bölgenin doğal, kültürel ve beşeri kaynaklarıyla çok yakın bir ilişki içerisinde olmasından dolayı da yeni turizm türlerinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Turizm faaliyetlerinin gelişim göstermesi de bu değerlerin açığa çıkarılmasına ve korunmasına bağlıdır.