ÇALIŞANLARDA MOBBINGE MARUZ KALMA

İnsanlar var oluşundan itibaren ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak ve üretmek durumunda kalmıştır. Zamanla tek başına üretmenin zorluğundan dolayı insanlar bir araya gelerek çalışmaya başlamışlar veya bir şeyleri başarabilmek için birilerinden yardım almak zorunda kalmışlardır. Bu durum insanları bir araya getirerek iş yaşamını oluşturmuş ve aileleri ve çevreleri dışında, çalışma hayatı denilen başka bir ortama dahil olmuşlardır.

ÇALIŞANLARDA MOBBINGE MARUZ KALMA

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN GÜRBÜZ
  • ARŞ. GÖR. HALİME ARSLAN GÜRDAL