ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI

XVIII. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın ilk çeyreği arasındaki zaman dilimine ait örneklerin sergilendiği Çeşme Kalesinde bulunan örneklerin gerek süsleme özellikleri, gerek bu taşların öğrettiği kitabe bilgileri ile Çeşme’nin tarihine, geçmişine ışık tuttuğu için önem kazanmaktadır. Çeşme Kalesinde Bulunan Süslemeli Mezar Taşları başlıklı bu çalışmada 170 mezar taşı, yer almıştır. Örneklerin hepsi mermer malzemeden yapılmıştır. Çeşme Kalesi mezar taşlarının büyükten küçüğe doğru yükseklikleri 202 cm. ile 46 cm.,genişlikleri 48 cm. ile 16 cm., kalınlıkları ise 16 ile 4 cm. arasında değişmektedir. Taşlar dikdörtgene yakın gövdelidir. Mezar taşlarının 105 tanesi sağlamdır. 65 örnek ise; kırık, eksik veya aşınmış vaziyettedir. 10 mezar taşı erkeklere, geri kalan 160 mezar taşı da kadınlara aittir. Örneklerin bazıları kırık ve kitabesi eksik ama süslemeleri kadın mezar taşlarında görülmektedir.

ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI

 

  • DR. ÖĞRETİM ÜYESİ H. KAMİL BİÇİCİ
  • EDİTÖR:
  • DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ
  • ISBN: 978-625-7897-76-1