ÇİFTLİKTEN ÇATALA BİYOGÜVENLİK VE GIDA HİJYENİ

Çiftlikten Çatala Gıda Güvenliği yaklaşımında temel prensip, gıda zincirinin her aşamasında koruyucu tedbirlerin alınıp güvenli hammadde ve dolayısıyla güvenilir gıda üreterek, tüketiciye sunmaktır. Gıda zincirinde uygulanan koruyucu tedbirler ise ‘’Çiftliklerde Biyogüvenlik’’ ve ‘’Gıda Hijyeni’’ konularına odaklanmaktadır. Biyogüvenlik, çiftlik hayvanlarının sağlığını tehdit eden bakteri, virüs, mantar, protozoa ve parazitlerin sebep olduğu enfeksiyöz hastalıklarla, bu hastalıkların bulaşmasında rol oynayan vektörlerin (personel, ekipman, bulaşık yem, yabani hayvan, insekt ve kemiriciler) işletmeye girişini önlemek için alınan tedbirlerin tümünü ifade eder. Gıda Hijyeni ise gıda zincirinin tüm aşamalarında gıdaların güvenliğini ve uygunluğunu sağlamak için gerekli tüm koşullar ve önlemler şeklinde tanımlanmıştır.