COĞRAFYA EĞİTİMİ VE POLİTİK OKURYAZARLIK

Dünya üzerinde insanların toplumsallaşması devlet yapısı altında organize olması ve devletlerin yönetim süreçleri, devletler arasındaki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan güç mücadelesinin yanında bu devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerle şekillenen politika, 20. Yüzyılda devasa imparatorlukların yıkılıp yeni devletlerin ortaya çıkışı ile değişime uğramıştır. Yeryüzü, tarih boyunca, devletlerin politikalarını oynadıkları sahnedir. Bir sanatçının oyununu oynadığı sahneyi tanıması, rolünü en iyi şekilde seyirciye yansıtmasına imkan verecektir. Bu sahneyi tanımak ve tanıtmak coğrafyacıların en önemli görevlerindendir. Devletlerin, politikalarını sahneledikleri coğrafyayı tanımaları onlara önemli avantajlar sağlamaktadır. Devletleri yönetenler ve yönetenleri seçen halkın coğrafya bilgisi bu noktada önem kazanmaktadır. Coğrafya bilgisinin politika yapıcılar ve onları seçen halk tarafından doğru bir şekilde kullanılması için de politik okuryazar olmaları önemlidir. Bu nedenle politik okuryazarlığın olgunlaşması için en önemli araçlardan birisi de siyasi (politik) coğrafya dersidir.