EĞİTSEL OYUNLAR VE EĞİTİM UYGULAMALARI

Eğitim, geçmişten bugüne insanı yetiştirme sanatı olduğundan kutsal bir görev olarak algılanmış bununla beraber bireylerin ve toplumların gelişiminde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu nedenle artık günümüzde eğitimin nicel boyutundan ziyade nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri toplumu oluşturan bireyler tarafından daha fazla takdir edilmektedir. Bu bağlamda aileler çocuklarının iyi ve nitelikli bir eğitim ve öğretim hizmeti alabilmesi için büyük özveriler göstermektedir.