İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖLÇÜM GÜRÜLTÜ

Sanayi devrimi ile başlayan çalışma hayatındaki dönüşüm, üretim süreçleri ve teknolojinin yenilenmesine ve sürekli değişmesine yardımcı olurken beraberinde çalışma ortamlarının, yöntem ve şekillerinin sağlık ve güvenlik yönünden olumsuz etkilerinin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle makine kullanımının artması ve çalışma ortamlarının ve çalışanların bu denli değişime ayak uyduramamaları sonucu yaşanan olumsuzluklar da kendini göstermiştir. Değişimlerin sürekli ve hızlı şekilde yaşanması çalışma ortamlarının gözetimlerinin zorlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle iş kazaları artmış ve meslek hastalıkları değişen koşullara göre farklılık göstermiştir. Kazaların ve hastalıkların artışı, iş sağlığı ve güvenliği açısından önlem alınmasına ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş ve değişen çalışma ortamları için bazı kontrol önlemleri devreye girmiştir. Bu önlemler hem çalışma ortamı hem de çalışanları kapsayacak önlemler şeklinde ortaya çıkmıştır. Bilimsel çalışmalar neticesinde ise iş yerlerinde çalışanların ve ortamın sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek etmenler fiziksel, kimyasal, psiko-sosyal, biyolojik, ergonomik risk etmenleri olarak tanımlanmaktadır.