ÇOKLU DİSİPLİNLERDEN AKADEMİK İNCELEMELER: İLERİ KİMYA, FİZİK VE MÜHENDİSLİK PERSPEKTİFLERİ

Çoklu disiplinlerden altı farklı akademik konuyu ele alan bu kitap, yazarlarınca titiz çalışmalar sonrasında gerçekleştirilen akademik inceleme, tespit ve değerlendirmeleri, siz okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunmaktadır.