ETKİN FİDANLIK YÖNETİMİ İÇİN FİDANLIK YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

Türkiye’de Devlete ait orman fidanlıklarının bilimsel ve teknik esaslara uygun olarak ilk kuruluşu Atatürk’ün emriyle 1925 yılında Ankara’da gerçekleşmiştir. Bu dönemden günümüze kadar orman fidanlıkları çeşitli örgütlenme sorunları yaşamasına rağmen varlığını devam ettirmektedir. Doğal olarak orman fidanlıklarında yaşanan çeşitli sorunlar yönelik ormancılık araştırma birimleri ve orman fakülteleri tarafından çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar içerisinde Orm an Fidanlıklarının Yönetiminin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Dolayısıyla Orman Fidanlık Müdürlüklerinin işleyişleri üzerinde son derece etkili olan “Yönetim” sorunlarının irdelenmesi de önemlidir.