COVID-19 SÜRECİNDE İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YÖNETSEL ETKİLERİ

Son yıllarda Endüstri 4.0 ve küreselleşmenin etkisiyle dünya genelinde bir dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreci kendisini göstermiştir. Gündelik yaşamda bireyler teknolojiden her geçen gün daha fazla yararlanırken, işletmeler de iş süreçlerinde dijital dönüşüm sürecinin getirdiği yeniliklerden faydalanmaya başlamıştır. COVID-19 pandemi koşullarında ise gerek bireyler gerekse de işletmeler virüsten dolayı ciddi şekilde ve olumsuz anlamda etkilenirken, bu pandeminin sağladığı fayda ise işletmelerde daha fazla dijital dönüşüm gerçekleşmesi ve bireylerin de dijital olanaklardan daha çok istifade etmesi şeklinde olmuştur. Bu doğrultuda, COVID-19 sürecinde işletmelerde artan dijitalleşmenin ve dijital dönüşüm sürecinin incelenmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, hazırlanan bu kitap ile dijital dönüşüm ne olduğu, pandemi koşullarında artan önemi, dijitalleşmenin işletme olan etkileri gibi konuların incelenmesi amaçlanmıştır.

COVID-19 SÜRECİNDE İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YÖNETSEL ETKİLERİ

 • EDİTÖR:
 • DR. CAFER ŞAFAK EYEL
 • YAZARLAR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE NUR GERMİR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ İLHAN DOĞAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET KURUŞCU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA SUNDU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SEFER AYDOĞAN
 • EZGİ ÜNAL
 • UFUK ORÇUN ÜNLÜ
 • ISBN:978-625-7636-01-8