COVİD 19’UN İŞLETMELERDE NEDEN OLDUĞU ÜRETİM VE GELİR KAYIPLARININ TAHMİNİ: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ

Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalar nedeniyle, küresek arz tedarik zincirinde meydana gelen bozulmalar devam etmekte, kısıtlamaların gevşetilmeye başlamasıyla birlikte, ertelenen talep, hammadde, petrol ve enerji fiyatlarında yükselişe neden olarak, stagflasyon olgusunu tetiklemektedir. Bununla birlikte, Merkez bankaları tarafından uygulanan genişletici para politikaları ve hükümetler tarafından yapılan destekleme ödemeleri nedeniyle mevcut süreç henüz stagflasyonist eğilimler yaratmamıştır. Ancak, yeni varyantların ortaya çıkması ve hastalığın bulaşma hızının yavaşlatılamamış olması nedeniyle belirsizlikler devam etmekte, belirsizliklerin devam etmesi piyasalarda oynaklıkları artırmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ulusal paranın değerinin önemli ölçüde düşmesi ekonomik ve finansal kırılganlıkları da artırmaktadır. İlave olarak üretim ve gelir kayıplarının neden olduğu işsizlik artışı, küresel düzeyde eşitsizliğin artmasına neden olacaktır. Bu bağlamda Covid 19’un neden olduğu üretim ve gelir kayıplarının doğru analiz edilmesi ve doğru politika araçlarının kullanılması, sadece ekonomik yaşamı iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda işsizliğin azalmasını sağlayarak sosyal yaşamda da deformasyonun azalmasına katkıda bulunacaktır.