DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

Kavramlar hayatta karşılaştığımız durum ve olguların zihnimizde oluşturduğu temsilleri ifade etmektedir. Bir olay veya durum karşısında önceden edindiğimiz kavramları genişletir ya da kavramlara yenilerini ekleriz. Bir şeyi öğrenirken de bilgiyi zihnimizde kavramlar üzerinden yapılandırırız. Her alanın kendi doğasına, yapısına özgü kavramlar vardır ve sonraki öğrenmeler için bu kavramlar temel oluşturur. Dil eğitiminin nasıl yapıldığını öğrenmek için dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerine ve dil bilgisine ait kavramlara; diğer disiplinlerin (eğitim, dil bilimi, psikoloji vb.) bunlarla ilişkili kavramlarına hâkim olmak gerekir. Bu kitabı sunma amacımız dil eğitimi alanında eğitim gören öğretmen adaylarının alan bilgilerine kavramlar aracılığı ile temel oluşturmaktır. “Dil Eğitiminin Temel Kavramları” dolaylı olarak bir başvuru veya el kitabı olarak değerlendirilebilir. Bu kitap güncel bilgileri de içermesi bakımından hâlihazırdaki öğretmenlerin de yararlanabileceği bir kavram çeşitliliğine sahiptir. Bununla birlikte “dil eğitimine giriş”, “dil eğitimi alanını tanıtma” özelliği de taşımaktadır. Dolasıyla kitabımızda yer alan bazı kavramlara ilişkin geniş açıklamalardan kaçınılmıştır.