DİSİPLİNLERARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Küreselleşen dünyada toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin değişimi, başta sosyal bilimler alanında olmak üzere yapılan araştırmalara ve çözümlemelere ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla içinde bulunulan döneme ait konulara dikkat çekmek amacıyla çok değerli çalışmaların bir araya getirildiği bu ortak eserin yüksek lisans ve doktora yapan araştırmacıların ihtiyacını gidermek, teorik ve uygulamaya yönelik güncel gelişmelere de yer vererek literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.