DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI

Kitabımızda akademisyenlerin yapmış olduğu araştırmalar sonucu ortaya koydukları yedi adet bilimsel çalışmaya yer verilmiştir. Bunlar sırasıyla; Yaratıcı Okuma, Afrikan-Amerikan İngilizcesi’nin Yapısı, Heart of Darkness’ta Çeşitli Metaforlar, Türkçede Eylem+{- A} +{-A} Şeklinde Kurulan İkilemelerin İstem Yapıları, Acıma Nesnesi Olarak Yoksulluk ve Abdullah Zühdü Hikayelerindeki Yeri, Topraktan Yurda Mitin Dönüştürücülüğü ve Yabancı Dil Öğreniminde Y ve Z Nesil Farklılıklarının Antropolojik Bakış Açısıyla İncelenmesi’dir.