DİSİPLİNLERARASI AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Gelişen teknolojik ve bilimsel yenilikler sayesinde her geçen gün farklı alanlarda yeni çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bilimsel yeniliklerin büyük bir çoğunluğunun disiplinlerarası çalışmalar sayesinde ortaya çıktığı görülmektedir. Temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp bilimleri vb. alanlarda hemen hemen hepsinde disiplinlerarası çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Özellikle son zamanlarda bu bağlamda farklı alanlarda güncel çalışmaların hem literatüre hem de bilime önemli ölçüde katkı sağladığından sözedilebilmektedir. Yapılan bu kitap bölümünde de farklı alanlarda mühendislik ve temel bilimlerin bir arada olarak yapılmasının faydalı olacağı hedeflenmektedir.