DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF: Davranış Araştırmaları

Oldukça karmaşık olan insan ve insan davranışları disiplinler arası bir nitelik taşımakta ve farklı bakış açılarıyla konuyu ele almanın gerekliliği gittikçe daha yoğun olarak hissedilmektedir. Disiplinler arası bir yaklaşım temelinde, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve felsefe gibi farklı alanlardan gelen araştırmacıların insan davranışına yönelik kendi alanlarıyla ilgili birtakım düşünce ve gözlemlerine yer verilen bu kitapta sosyal bilimler alanında belirli bir temele sahip okuyuculara hitap etmek amaçlanmıştır.

DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF: Davranış Araştırmaları

 • EDİTÖR
 • DOÇ. DR. YELİZ KINDAP TEPE
 • YAZARLAR
 • DOÇ. DR. YELİZ KINTAP TEPE
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HADİYE KÜÇÜKKARAGÖZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ N. GAMZE TOKSOY
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHAT TEK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ TANZER YAKAR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ VEZİR AKTAŞ
 • ÖĞR. GÖR. BAŞAK DÜZEL
 • AYSUN ÇELİK
 • ELİF BULAT
 • ISBN: 978-625-7897-27-3