AŞIRI İŞ YÜKÜNÜN, TÜKENMİŞLİK, İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İnsanlar iş hayatı boyunca üretim yaparak, sağlıklı bir yaşam sürerek ve sosyal bir hayata sahip olarak yaşama bağlanabilirler. Ancak, iş hayatında yaşanan sorunlar, zorluklar ve baskılar, insanlar için en temel faaliyetlerden biri olan çalışmayı çok zorlu bir süreç haline getirebilmektedir. Bugün, çalışma hayatının her alanında, insanlar engellerle ve zorluklarla karşılaşmaktadır. Banka sektöründe çalışanlar aşırı iş yükü ve dikkat zorunluluğu sonucunda stres, tükenmişlik ve işten ayrılma gibi durumlarla karşıya karşıya kalmaktadırlar. Bu olumsuz durumları yaşayan insanlar bozulan psikolojik ve fizyolojik dengelerinin de etkisiyle hayata karşı kırılgan ve tükenmiş hale gelebilmektedirler.