DİSİPLİNLERARASI POLİTİKA VİZYONU VE STRATEJİLER 2021

2021 yılı, Türkiye’de ve dünyada COVID-19 salgını ve salgının yol açtığı ekonomik kriz tartışmalarıyla geçti. Salgın ve ekonomik sorunlar, özellikle gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle küresel iklim değişikliğinin etkilerinin ve tedarik zincirlerinin öneminin tartışılmasına yol açtı. Ekonomik ve sosyal hayatın akışı içinde bu tartışmalara ilaveten; siber güvenlik, sosyal medya, asker-sivil ilişkileri, dil ve kimlik sorunları, İslamofobi ve Çin’in yükselişi gibi konular gündemdeki yerini aldı. Bu kitap, bu gelişmeleri ve tartışmaları disiplinler arası/çok disiplinli bir yaklaşımla ele almaktadır.