BURSA- KARACABEY OVASI TOPRAK TOPLULAŞTIRMASI

Türkiye’de nüfus artış hızının yüksek olması, nüfusun %40’nın hala kırsal kesimde yaşıyor olması, diğer sektörlerin artan nüfusa aynı hızla iş temin edememesi, kırsal kesimde toprak üzerindeki nüfus baskısını artırarak toprakların parçalanmasına ve parsel sayılarının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca tarım işletmelerinde miras yoluyla toprakların parçalanması işletme faaliyetlerini zorlaştırmaktadır. Küçük ve dağınık tarla arazilerine ulaşım zorluğu nedeniyle münavebe ve tarım sistemleri, tekniğine uygun şekilde uygulanamamaktadır. Çok dar ve uzun topraklar çeşitli özellik gösterdiğinden uygun bitki ekim ve dikimi zor olmakta ve bu durum aynı zamanda erozyona da neden olmaktadır.