DOĞAL AFETLER, SALGIN HASTALIKLAR VE SAVAŞLARIN TARIMSAL ÜRETİM VE EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Tarım, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren insanoğlunun beslenmesi için yürüttüğü temel faaliyet olmuştur. Tarihin ilk dönemlerinde iptidai koşullar ve yöntemlerle gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler, bu alanda katedilen gelişmelerle birlikte profesyonel yöntemlerle daha verimli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Kısıtlı tarım alanlarında sürekli artan Dünya nüfusunun gıda ihtiyacı, bitkisel ve hayvansal üretim sektörlerini ciddi anlamda dönüşmeye zorlamıştır. Bu dönüşümle birlikte günümüzde kurulan pazarlama ağları sayesinde tarımsal ürünler Dünya’nın her yerine ulaştırılmaktadır. Bir ülkede üretimde meydana gelen bir aksama Dünya’nın başka bir yerindeki diğer ülkelerin yoksunluk yaşamasına neden olmaktadır. Savaşlar, salgın hastalıklar, jeolojik ve meteorolojik felaketler tarımsal faaliyetleri sekteye uğratan en önemli etkenlerdir.