DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL EĞİLİMLER: DURUM ANALİZLERİ

XXI. yüzyılın ilk çeyreğinin tamamlanma aşamasına doğru ilerlemekteyiz. Geride kalan yaklaşık 20 yıllık süreçte gerek Türkiye, gerekse de dünya ekonomisinde klasik meselelerin ulusal ve uluslararası camiaların gündemlerindeki yerlerini koruduğuna, bunun haricinde bazı güncel eğilimlerin de hızla daha üst basamaklara tırmandığına, değişim/ dönüşüm ve başkalaşımların hızlandığına tanık olmaktayız. Bu kapsamda, üretim ve çalışma biçimlerinin değiştiğini, tek kutupluluğun çok kutupluluğa doğru evrildiğini, dünyanın Amerika ve Avrupa eksenli sıklet merkezinin Asya’ya kaydığını, güç ilişkilerinin ve blokların giderek muğlaklaştığını/ birbirleri arasındaki geçişkenliklerin ve menfaat öznesindeki birlikteliklerin/ ayrılıkların ve çatışma düzeyinin arttığını, kaynaklara erişim alanındaki mücadelelerin sertleştiğini, birey odaklılığın ve yerel/ bölgesel unsurların ön plana çıktığını, yapay zeka gibi teknolojilerin yaşamın her alanına girmeye ve girdiği her yeri dönüştürmeye başladığını gözlemlemekteyiz. Böyle bir ortamda, tüm toplumların ilgi alanına giren ve yıllardır var olan borçlanma, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı, savunma harcamaları gibi artık klasikleşmiş meseleler hala tartışılmaktadır. Görülen odur ki insanoğlu, yüzyıllardır çözmeye uğraştığı problemleri ortadan kaldırmayı başaramamıştır ve mevcut koşullar altında başaracak gibi de durmamaktadır. Bu nedenle de, konu/ vaka bazlı özgün incelemeler gerek güncel sorunların çözümüne, gerekse de gelecekte oluşması muhtemel olumsuzluklar için önceden tedbir geliştirilmesi arayışlarına katkı sağlamaktadır. Açıklamaya çalıştığımız bu perspektif dahilinde, kitapta öncelikli olarak toplumların gündemini uzun süredir meşgul eden meselelerle ilgili güncel araştırmalara yer verilecektir.

 

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL EĞİLİMLER: DURUM ANALİZLERİ

 • EDİTÖR:
 • PROF. DR. BAHAR BURTAN DOĞAN
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. BAHAR BURTAN DOĞAN
 • PROF. DR. HÜSEYİN MUALLA YÜCEOL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİĞDEM KARIŞ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLARA AYLA
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA FEHİME AYDIN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLAY SELVİ HANİŞOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YEŞİM KUBAR
 • ARAŞ. GÖR. DR. MUSTAFA TORUSDAĞ
 • HADİ KARASLAN
 • İLKNUR ERDOĞAN