SOSYAL BİLİMLERDE ANALİTİK ÇALIŞMALAR

Sosyal bilimler, bireyi ve toplumu ele alan, birey-birey, birey-toplum ve birey-eşya ilişkilerini ele alıp inceleyen, belli bir sistem biçiminde ve bilimsel yönteme uygun bilgi üreten ve üretmiş olduğu bilgileri bilimsel disiplinlerin düzeni içinde sunan akademik disiplinler grubu olarak tanımlamak mümkündür. Sosyal bilimler, birey tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin sonucunda elde edilen bilgiler olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere Sosyal bilimler, bireyler tarafından ortaya konulan gerçeklerle uğraşmaktadır. İnsan tarafından oluşturulan gerçek, toplumsal olgular kişinin diğer kişi ve kurumlarla etkileşimi sonucu oluşanlar olarak ele alınabilir.

SOSYAL BİLİMLERDE ANALİTİK ÇALIŞMALAR

  • EDİTÖR:
  • DR. KAZIM KARTAL
  • YAZARLAR:
  • DOÇ. DR. HÜSEYİN ÇAVUŞOĞLU
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL YAMAN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA YALÇINKAYA
  • DR. NESLİHAN BOLAT BOZASLAN
  • YASİN DEMİRBAĞ