DÜNYA’DA COVID – 19 VİRÜSÜ SEBEBİ İLE OLUŞAN FİNANSAL KRİZ VE PARA POLİTİKASI

Parasal krizler; banka, döviz-para (currency) ve borsa gibi farklı biçimlerin bir tanesi veya hepsinde birden ortaya çıkan bunalım olgularını anlatmak için kullanılmaktadır. Bir ülkede çıkan bir para krizi, ticari ve parasal küreselleşmenin etkileriyle çabucak başka ülke veya ülkelere yayılmaktadır. Özellikle 1990 sonrası Dünya ekonomisinde parasal krizlerle karşılaşmamış gelişmekte olan ülke kalmadı, denilebilir.