DÜNYADA OMBUDSMANLIK VE TÜRKİYE’DE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

İdarenin denetlenmesine yönelik uygulamalar hak ve özgürlüklerin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için olmazsa olmaz niteliktedir. İdarenin kamu gücüne sahip olması, tek taraflı işlem tesis edebilmesi, kararlarının hukuka uygunluk karinesine sahip olması idarenin denetlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Aksi halde idarenin sahip olduğu yetkilerle bireylerin korktuğu ve kontrol altına alınamayan bir yapıya dönüşmesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Günümüzde idarenin denetlenmesi bağlamında çeşitli yollar benimsenmiş ve çeşitli kurumlar oluşturularak idarenin denetlenmesi sağlanmıştır. Ombudsmanlık da birçok ülkede idarenin denetlenmesini sağlama amacıyla benimsenmiş bir denetim yoludur.