Dünya’da ve Türkiye’de Sosyo-Demografik, Ekonomik ve Kültürel boyutları ile Tarımsal Pazarlama

Pazarlama anlayışının gelişim aşamaları, günümüze gelene kadar farklı dönemlerde oluşmuş, değişen zaman dönemlerine göre farklı isimlerle tanımlanmış ve üretim, satış, modern pazarlama, sosyal pazarlama anlayışları olarak adlandırılmıştır. Günümüzde artık müşteri odaklı pazarlama anlayışı etkin şekilde yerini almıştır. Tarımsal Pazarlama, tarım ürünlerinin üretiminden başlayarak tüketicinin sofrasına ulaşana kadar geçirmiş olduğu işlemleri kapsamaktadır. Tarımsal faaliyet sonucu elde edilen ürünler beslenmemiz için gereklidir. Beslenmenin ve sağlıklı yaşamanın temelini oluşturan tarımsal ürünler, üretimin planlanması aşamasından tüketicinin sofrasına gelene kadar çok çeşitli işlevlerden geçmektedir. Böyle bir durumda önemli olan tarımsal ürünlerin tazeliğini koruyabilmesi, gerekirse depolanması, ürünlerin ömrünün uzun süreli olabilmesi, hasat edildikten sonra fazla beklemeden değerini kaybetmeden ya tüketiciye ya da işleme sanayine ulaştırılmasını gerektirir.