EĞİTİM ALANINDA GÜNCEL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR III

“Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar” adıyla yayınlanan ilk iki kitaba benzer şekilde, bu kitap eğitime ilişkin yeni araştırmalar yoluyla potansiyel okuyuculara geniş bir kapsam aralığında yeni kavramalar sunmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda, kapsamı yaşam boyu öğrenmeden görsel sanatlar eğitimine, sınıf eğitiminden okul öncesi eğitimine uzanan özgün araştırmalar bir araya getirilmiştir.