İLKOKULLAR İÇİN ANALİTİK YAZMA

Bir dili bilmek demek, kişinin o dilde anlama ve anlatmayı gerçekleştirmesi demektir. Anlama ve anlatma, bir beceridir. Bu beceri, eğitim, uygulama ve tekrarlarla gelişip olgunlaşmaktadır. Gerek sosyal hayatta gerekse iş hayatında karşımızdakilere duygu ve düşüncelerimizi aktarmak için zaman zaman konuşarak zaman zaman da yazarak iletişim kurmaya ihtiyaç duyarız. Eğitim almış her insanda aranılan özelliklerden biri de, yaşına göre tecrübelerini, isteklerini,hayallerini, duygu ve düşüncelerini iyi ve doğru ifade edebilmesidir. Gerek sözlü gerekse yazılı olarak iyi iletişim kurabilmek için sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak gerekir. Yazma, konuşmadan sonra gelen en önemli ve vazgeçilmez bir iletişim aracıdır. Ancak konuşmadan ayrı becerilerde gerektirir. Fakat eğitim sistemimiz öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerine yeterince önem vermemektedir. Bu çalışma ilkokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerine yönelik öğretmenlerin neler yapabileceğine ışık tutacaktır.

Kategoriler: Etiketler: