EĞİTİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Eğitim, kişinin doğumundan sonra değil, doğmadan önce başlayarak yaşamının bittiği ana kadar devam eden çok önemlibir süreçtir. Bu kadar uzun bir süreçte bireye eğitim kanalıyla hangi bilgiyi kazandırıp, hangisini kazandırmamak gerektiğisorusu sorulur. Hiç kuşku yok ki bu sorunun cevabı, birey için faydalı olacak bilgi veya bilgiler şeklindedir. Birey için faydalı olabilecek bu bilgiler, daha çok devletin kurumları eliyle verilmektedir. Bu kurumların başında okullar gelmektedir. Okullar, bu pratik bilgileri öğretmenler aracılığıyla veririler. Fakat okullardan önce, İbn-i sinanın da ifade ettiği gibi kişinin ilk eğitim aldığı yer olan aileyi de unutmamak gerekir. Kendisi iyi eğitilmiş bir anne babanın, yani bilinçli bir anne babanın bireye katacağı çok fazla şey bulunmaktadır.