EĞİTİMDE YENİ BİR YÖNELİM: MEGA-ÇOKLU BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM VE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME ÖRNEK UYGULAMASI

Eğitimde Yeni Bir Yönelim: Mega-Çoklu Bütüncül Yaklaşım kitabı, çağımız eğitim sisteminde bilimsel araştırmalar konusunda yeni yönelimlere ilişkin bilgiler sunarak araştırma sürecine yeni bakış açıları kazandırmayı hedeflemektedir. Bu noktada günümüz şartlarının sağlamış olduğu imkânlar sayesinde bilimsel gelişmelerin ne derece yol kat ettiği; ilgili alanda ne konuda yenilik ve düzenlemelerin olduğu anında ve çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Ancak erişimi kolay olan bu bilgi yığınından en etkili şekilde yararlanıp bunu günlük yaşantıya transfer etmek ve bilim dünyasına katkı sağlamak amacıyla yeni yönelimler paralelinde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izlemek gerekmektedir.

Kategoriler: Etiketler: