EĞİTİMDE UYGULAMA ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME

Günümüz dünyasında teknolojideki gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte toplumlar değişmekte, toplumlar iç içe geçmektedir. Bunun yanında, küresel ısınma ile birlikte iklim değişiklikleri çevremizin değişmesine sebep olurken çevre sorunları gibi yeni problemleri doğurmaktadır. Savaşlar ve sonucunda göçler gibi durumlar dünyamızı etkilemekte ve değiştirmektedir, bu değişim ve gelişimden de insanoğlu iyi ya da kötü nasibini almaktadır. Geçmişte otuz kırk yılda yaşanan değişimler günümüzde dört ile beş yılda yaşanmaktadır, özellikle teknojideki değişim insan yaşantısını çok etkilemekte ve değiştirmektedir. Değişen bu dünyada toplumların yetiştirdiği bireyler de değişmekte, istenen insan profili farklılaşmaktadır. Artık nitelikli insan gücü dijital becerilerle ilişkilendirilmektedir. İnsanın bu değişimini ya da insanoğlunun bu değişime uyumunu sağlayacak olan sistem eğitim sistemidir. Özellikle gelişmiş ülkelerin eğitimsistemlerinde yapay zeka, 3D yazıcılar, robotik kodlamalar, internet ve teknoloji ile desteklenen eğitim durumları yerini almaktadır.

EĞİTİMDE UYGULAMA ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. AYLA ARSEVEN
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. FİKRET SOYER
 • PROF. DR. RECEP ASLANER
 • DOÇ. DR. AYLA ARSEVEN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ İLHAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESI İLHAMİ ARSEVEN
 • DR. GÜROL YOKUŞ
 • DR. LEVENT VURGUN
 • DR. TURAN BAŞKONUŞ
 • AYDIN ÇAKIR
 • ISBN: 978-625-7897-26-6