ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ

Son yıllarda, artan nüfus ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte yaşam standartlarının yükselmesiyle enerjiye olan ihtiyaç her geçen artmaktadır. Bu artan enerji ihtiyacı, ülkemizin sınırlı enerji kaynaklarıyla karşılanması günümüz şartlarında mümkün gözükmemekte ve enerji üretimi ile tüketimi arasında bulunan fark giderek büyümektedir. Dolayısıyla, enerji ihtiyacının karşılanması için mevcut enerji kaynaklarımızın daha etkili bir şekilde kullanılması ve enerjinin verimli bir şekilde depolanması gerekmektedir.