ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR

Son birkaç on yıl içinde zemin mekaniği ile ilgili kazanılan deneyimler neticesinde, zeminlere ait özellikler laboratuvar ve arazi çalışmalarının yanında gelişen teknolojik yaklaşımlarla da kolaylıkla modellenebilmektedir. Eskiden beri var olan geleneksel arazi çalışmaları günümüzde farklı metotlarla korele edilebilmekte ve yorumlanabilmektedir. Ayrıca sadece yerbilimleri alanında belli disiplinlerde ilgilenilen bu araştırma alanı günümüzde multidisipliner bir yaklaşımda ele alınabilmektedir. Bu düşünce çerçevesinde oluşturulan bu eserde, zemin mekaniği konusunda tecrübe kazanmış araştırmacıların uygulamaya yönelik hazırladıkları bölümler siz Kıymetli Okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.