ENFLASYONUN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ve BU ETKİLERİ GİDERMEYE YÖNELİK YÖNTEMLER

Dünya ülkelerinde siyasal iktidarların zamanının çoğunu işgal eden ekonomik problemler arasında enflasyon büyük bir yer tutar. Enflasyon pür ekonomik bir olay değil, sosyo-ekonomik, sosyo- politik sonuçlar doğuran, hükümetleri düşüren, iktidarlara son veren bir olgudur. Enflasyon bugün en çok korkulan ekonomik bir problemdir.