GENÇ TÜKETİCİ, GİYSİ ALIŞVERİŞİ VE MARKA SEÇİMİ

Teknolojinin hızla gelişimi ile beraber; her sektörde olduğu gibi tüketicilerin giysi alışverişi tutum ve davranışlarıdadeğişim göstermiştir. Özellikle dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan genç tüketicilerin, teknolojik gelişimelersonucunda internet ve sosyal medya araçlarını kullanan en yaygın kesim olduğu bilinmektedir. Bilgiye erişimin oldukçahızlı ve kolay olduğu günümüzde sanal alışverişin, e-ticaretin gelişmesine tüm sektörlerde olduğu gibi giyim sektöründekiişletmelerde; üretimden pazarlamaya, reklamdan lojistiğe her alanda yeni tüketici kitlesini yakalayabilecek ve takipedebilecek şekilde stratejiler geliştirmek zorunda kalmıştır.

GENÇ TÜKETİCİ, GİYSİ ALIŞVERİŞİ VE MARKA SEÇİMİ

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜZEYYEN ÖZHAVZALI
  • ÖĞR. GÖR. NAİME YAPRAK
detayliarama