ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN DİJİTAL İNSAN MODELLERİN KULLANIMI

Ergonominin tarihini Bernardino Ramazzini’nin işçi hastalıklarını ele aldığı “De morbis artificum diatriba” eseri ile başlatsak da ergonomi ihtiyacı insanlığın ilk aletleri geliştirdiği zamanlara kadar götürülebilir. İnsanlığın varolduğu günden bu güne ekipman ve çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik faaliyetler ile ergonominin bir disiplin olaraktanımlandığı günden bu güne yapılan çalışmalardaki motivasyon kaynağı aynıdır. Ergonominin bir disiplin olarak ortaya çıkması ile teknolojinin karmaşıklaşması arasında sıkı bir ilişki vardır. Özellikle sanayide yaşanan gelişmeler, geleneksel ekipmanlardan daha karmaşık ekipmanların verimli ve güvenli kullanım ihtiyacı ergonomiyi bir disiplin olarak ortaya çıkartmıştır. Bir ekipmanın, ürünün veya teknolojinin etkili kullanımı onu kullanan kişinin çalışma şartlarının konforu ile ilgilidir. Bu konfor sadece sağlıkla değil, iş güvenliği ile ve nihayet verimlilikle de ilişkilidir.