KATMANLI KOMPOZİT PLAKLARIN NONLİNEER SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ

Bu kitap çalışmasında dört kenarından ankastre bağlı, farklı elyaf yönelme açısı ile beş katlı simetrik dizilerek oluşturulan dikdörtgen şeklinde katmanlı kompozit plaklarda lineer ve nonlineer sönümlü serbest titreşim karekteristikleri incelenmiştir. Katmanlı kompozit plakta titreşim karakteristikleri analizinde plak geometrisi, plak sınır şartları, elyaf yönelme açısı, katman sayısı, malzeme sabitleri ve yapısal sönüm faktörü göz önüne alınmıştır. Kitapta problemin çözümünde sonlu eleman yöntemi kullanılmıştır. Sonlu eleman yöntemi ile çözüm için kullanılan lineer ve nonlineer rijitlik matrisleri bu çalışmada özel olarak yazılmıştır. Kütle matrisi ise literatürden hazır alınmıştır. Nonlineer analizlerde geometrik nonlineerlik kullanılmıştır.

Kategoriler: Etiketler: