ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI’NIN DÜŞÜNCESİNDE AHLAK VE ESERLERİ

Bu kitap şahsıma ait “Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Ahlak Felsefesi” isimli doktora tezinden üretilmiş bir çalışmadır. Çağımızda her geçen gün birçok alanda etik sorunlarla karşıya kalmaktayız. Nitekim günümüz dünyasında teknoloji hızlı bir şekilde gelişmiş, hayatımızı birçok açıdan kolaylaştırmış ve yeni olanaklar sunmuş olmasına rağmen çoğunlukla etik sorunlarla yüzleşmek durumunda kalmışız. Mesela, bazı dijital platform veya şirketlerinin, kullanıcıların kişisel verilerini ticari amaçla kullanmaları, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin amacı dışında kötüye kullanılması, siber saldırılarla kişisel verilerin çalınması, finansal kayıpların yaşanması ve hatta altyapıların felç olması, sosyal medyada bazı bilgilerin manipüle edilmesiyle birçok haksızlığa maruz kalınması ve sahte web sayfa aracılığı ile dolandırıcılık yapılması vs. bunlardan bazılarıdır. Yine biyoteknoloji ve genetik mühendisliği gibi disiplinlerin insan geliştirmesi veya hayvan deneyleri gibi etik açıdan çok sorun teşkil edecek konular da burada zikredilebilir. Diğer taraftan teknolojinin ürettiği birçok gelişmiş silahlar, masum insanların topyekûn katledilmesine de yol açması bir başka etik sorundur. Teknolojinin nimetlerinden yararlanarak daha sağlam binalar yapılması gerekirken bencil/egoist çıkar ve rant uğruna malzemeden çalmak veya eksik malzeme kullanmak, neticede depremlerde büyük bir can ve mal kaybına yol açmak da günümüzün önde gelen etik problemlerindendir. Teknolojinin olumlu etkilerinden yararlanır- ken, insan hakları, özgürlükler ve toplumsal değerler gibi temel etik prensiplerinin ihlal edildiği bir gezegende yaşıyoruz. Daha doğrusu teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte ortaya çıkan etik sorunlar, toplumun tüm katmanlarını ilgilendiren önemli bir konu haline gelmiştir.