Eski Anadolu’da TEOKRATİK Devlet Düzeni

Hititler ve Urartular, Eski Anadolu’nun en önemli uygarlıklarındandır. Hititler M.Ö. II. binde, Urartular ise M.Ö. I. binde Anadolu’nun siyasal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlamışlardır. Herkes tarafından kabul edildiği gibi, her iki uygarlığın kültürel tarihleri zenginliklerle doludur. Orta Anadolu merkezli kurulan Hitit İmparatorluğu ile Doğu Anadolu merkezli kurulan Urartu Krallığı hakkında bilgi sahibi olduğumuz verilerin çok önemli bir kısmını dini kaynaklar oluşturmaktadır. Yerli ve yabancı birçok bilim adamı Hitit ve Urartu uygarlıklarının teokratik bir sistemle yönetildiklerini kabul etmektedirler. Hitit ve Urartu uygarlıklarının teokratik devlet yapılarına dair ayrıntılar her iki uygarlığın idare şekillerinde, kralların siyasi faaliyetlerinde ve özellikle dini yapılarında karşımıza çıkar. Hitit ve Urartu uygarlıklarının dinleri konusunda çalışma yapanların ortak görüşü, her iki krallığında resmi bir devlet dinine sahip oldukları yönündedir. Resmi devlet dininden kastedilen her iki krallığın, devlet tarafından resmen benimsenen ve devletin en üst kademesi tarafından tapınım gören resmi bir panteonuna sahip olmalarıdır. Bu durum her iki uygarlığın krallarının din ve devlet işlerini birlikte yürütmesine ve tüm faaliyetlerini kutsal saydıkları tanrıların istekleri çerçevesinde gerçekleştirmelerine neden olmuştur.