ENGELLİ HAKLARINDA GÜNCEL DURUM

Engellilik konusu günümüzde bir insan hakları meselesi olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım; engellilerin insan hak ve temel özgürlüklerinin tümünden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ile insanlık onuruna saygıyı güçlendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2006 yılında kabul edilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) ile resmiyet kazanmıştır. 30 Mart 2007 tarihinde imzalaya açılan EHİS ülkemiz tarafından aynı tarihte imzalanmış ve onay süreci tamamlanarak 2009 yılında Sözleşme’ye taraf olunmuştur. Sözleşme’nin Ek İhtiyari Protokolü ise aynı yıl imzalanarak onay süreci 26 Mart 2015 tarihinde tamamlanmıştır.

ENGELLİ HAKLARINDA GÜNCEL DURUM

ISBN: 978-625-367-294-2